Zeer gastvrije ALV

14 maart a.s. bespreken we de toestand van de wereld en de VOS. Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering. De stukken zijn inmiddels opgesteld en kunt u hier vinden:

Voor uw gemak hier ook de oproepingsbrief.

Rotterdam, 27 februari 2017

Geacht lid van de vereniging Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (“VOS”),

Op 14 maart 2016 om 17.30 uur zal de jaarlijkse ALV van de VOS plaatsvinden in The Hospitality Club aan de Van Vollenhovenstraat 15 te (2016 BE) Rotterdam.
Het bestuur roept u op bij die ALV aanwezig te zijn!
De volgende onderwerpen zullen in ieder geval aan bod komen:
1. Bespreking van het jaarverslag en de decharge van het bestuur;
2. Voorstel tot aanhouding van de kascommissie, bestaande uit Sebo J. Eelkman Rooda (ER Capital N.V.) en Martijn van der Kroon (C&B More Rotterdam);
3. Terugblik op het verenigingsjaar 2016;
4. Programma en speerpunten 2017.
Het jaarverslag ligt vanaf 28 februari 2017 voor u ter inzage ten kantore van de penningmeester van VOS, Dik Gussekloo, aan het Vasteland 8-A (Buro voor de Boeg) te Rotterdam. Mocht u het jaarverslag voorafgaand aan de vergadering willen inzien of op voorhand vragen en/of opmerkingen hebben, bel of e-mail dan eerst even naar contact@scheepvaartkwartier.biz.
Mocht u niet bij de ALV aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u een volmacht af te geven. Dat kan door de bijgevoegde volmacht in te vullen, te ondertekenen en te versturen naar contact@scheepvaartkwartier.biz of door digitaal volmacht te verlenen via onze website www.scheepvaartkwartier.biz

Met vriendelijke groet,

Babise de Laive-Paasman
Secretaris VOS