Wees geen meelezer! Uw email inschrijven!

We weten dat u onze mails leest, er op reageert, en zelfs af en toe waardeert. En ze informeren u natuurlijk over onze events, de tijden en andere belangrijkheden in de wijk. Het resultaat is dat onze mails meer dan gemiddeld worden doorgezonden, binnen uw organisatie is dat wellicht ook het geval. Misschien bent u wel een doorzender, of een doorgezonde mail-lezer. Maar dat hoeft helemaal niet. Ingewikkeld is het niet: op de site onder leden staat een knopje toevoegen email. En als u dat nog te moeilijk vindt: klik hier voor het formulier!