We vergaderen in de HARBOURCLUB: Hierbij de stukken!

200304.oproeping ALV kleurVolmacht_ALV_2020

Volmacht_ALV_2020

Rotterdam, 4 maart 2020

Geacht lid van de vereniging Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (“VOS”),
Op 19 maart 2020 om 17.00 uur zal de jaarlijkse ALV van de VOS plaatsvinden in The Harbour Club aan Kievitslaan 25 te Rotterdam.
Het bestuur roept u op bij die ALV aanwezig te zijn!

De volgende onderwerpen zullen in ieder geval aan bod komen:
1. Bespreking van het jaarverslag en de decharge van het bestuur;
2. Voorstel tot aanhouding van de kascommissie, bestaande uit Martijn van der Kroon (C&B More Rotterdam) en Cees Brandwijk (BenderBrandwijk);
3. Terugblik op het verenigingsjaar 2019;
4. Programma en speerpunten 2020.

Het jaarverslag ligt vanaf 16 maart 2020 voor u ter inzage ten kantore van de penningmeester van de VOS, Ron Jeronimus, aan de Parklaan 32 (Hertoghs advocaten) te Rotterdam. Mocht u het jaarverslag voorafgaand aan de vergadering willen inzien of op voorhand vragen en/of opmerkingen hebben, bel of e-mail dan eerst even naar contact@scheepvaartkwartier.biz.

Mocht u niet bij de ALV aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u een volmacht af te geven. Dat kan door de bijgevoegde volmacht in te vullen, te ondertekenen en te versturen naar contact@scheepvaartkwartier.biz of door digitaal volmacht te verlenen via onze website www.scheepvaartkwartier.biz

Met vriendelijke groet,

Babise de Laive-Paasman
Secretaris VOS