Taskforce ‘Meedenken in Bereikbaarheid’ en/of kort geding tegen Triathlon?

Als ondernemers in het Scheepvaartkwartier staan we voor een moeilijke periode. Waarbij er diverse plannen en ontwikkelingen zijn die de bereikbaarheid van onze wijk, onze ondernemingen zwaar op de proef stellen. Daarbij zou je denken dat we een beetje gesteund worden door de gemeente. Niets is minder waar…

Eén van de lastige zaken is het WK Thriathlon in 2017. Na een voorzichtige start in een weekend in 2016 komen ze keihard terug in september 2017. Met een algemeen inrijverbod, algemeen parkeerverbod voor een lange periode. Minimaal een week, maar naar verwachting twee weken. Normaal gesproken al een raar, bespottelijk en in onze termen bezopen idee. Maar in deze periode is de stad al een chaos door de afsluiting van de Maastunnel. De organisatie dendert door, Burgemeester Abutaleb schrijft ons dat er nauw overleg is met VOS: maar dat is er dus niet… Afijn, we zoeken enkele ondernemers, bewoners die zich willen buigen over onze mogelijkheden. Als VOS zien we vele aanknopingspunten om deze onheilstdijng juridisch te keren, harde actie. Maar misschien is overleg wel beter. Kortom: we zoeken u, jou, jullie. Oja, ook werknemers van de Gemeente Rotterdam, Politici, raadsleden en pers mogen plaatsnemen in deze groep. Het is is een weer een bekend verhaal over hoe ondernemers stelselmatig genegeerd worden.

Aanmelden, ideeën en aanmoedigingen: contact@scheepvaartkwartier.biz