Succes geboekt in Parkhavendossier: ook tijdens bouw onverminderd bereikbaar.

Als ondernemersvereniging zijn we geen partij in de plannen voor de Parkhaven. We hebben allerlei gevoelens, meningen en onderbuiken: maar we gaan er gewoon niet over. WE ZIJN WEL PARTIJ ALS HET GAAT OM BEREIKBAARHEID VAN HET SCHEEPVAARTKWARTIER. En vanuit die rol hebben we de politiek, ambtenaren én ontwikkelaars benaderd. We stonden pal voor een ten alle tijde (ook tijdens de bouw) gegarandeerde, tweezijdige, bereikbaarheid van onze wijk, juist ook via de Parkhaven.

En onze standpunten zijn nu opgenomen in het toetsingskader. (DOWNLOAD HIER HET TOETSINGSKADER) Er zijn vier woorden extra cruciaal: “…ook tijdens de bouw”. Dat betekent dat de bouwcombinatie onze wijk nooit en te nimmer zal afsluiten, ook niet tijdelijk één richtingsverkeer. En onze overwinning in deze klinkt als volgt:

De gemeente verwacht maximale inzet op duurzame mobiliteit. Dit vergt goede langzaam verkeerverbindingen, duurzame, multimodale hubs en schone deelconcepten, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s, deelfietsen en -scooters. Zo wil de gemeente het aantal autokilometers en de uitstoot, die het nieuwe programma veroorzaakt, beperkt houden. In het toekomstige wegprofiel Parkhaven moet rekening worden gehouden met de verkeer ontsluitende functie van de weg voor het Scheepvaartkwartier en als hulpdienstroute. Afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is hiervoor vereist. Er moet ook rekening gehouden worden met het toekomstige programma van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast moeten touringcars in twee rijrichtingen gebruik kunnen maken van deze weg. Een tweerichtingsweg is noodzakelijk. Een profiel van minimaal 6 meter is daarbij noodzakelijk, ook tijdens de bouw. Een directe, veilige aansluiting of overgang van het nieuwe wegprofiel Parkhaven op het Droogleever Fortuynplein en de Parkkade wordt gegarandeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar de consequenties van het programma Parkhaven voor de totale verkeersontsluiting van het gebied. Hierin moet ook de verkeersproductie van het Scheepvaartkwartier meegenomen worden, inclusief nieuwe
plannen, afspraken uit verleden en het bestemmingsplan.