Parklaan Trophy: de regels

 • 6 tegen 6 als een partij met 5 is, dan wordt het 5-5. Of 4-4.
 • Ingooien mag niet, wel vanaf de grond intrappen.
 • Complimenten aan de tegenstander worden gewaardeerd
 • Indien een intrap direct in het doel beland telt het niet als doelpunt.
 • Elk doelpunt moet gevierd worden met een driewerf hoera
 • Slidings zijn verboden doe je dit wel, dan krijgt de tegenstander een indirect vrije trap.
 • Een harde grove overtreding wordt bestraft met een penalty.
 • Penalty’s worden genomen zonder keeper vanaf de middenstip.
 • Er mag geen intensief en verbaal of nonverbaal contact plaatsvinden zoals cynisme, trekken, zuigen, duwen, spugen, haren trekken, hangen en ander op het veld ongewenst gedrag. Dat bewaart u maar voor thuis en/of in bed. Gebeurt dit wel dan krijgt de tegenstander een indirecte vrije trap.
 • Het verdedigen in de goal is toegestaan, maar niet massaal ( je mag de bus niet parkeren )
 • Bij onsportief gedrag kan de scheids beslissen iemand uit het veld te sturen.
 • Indien er twijfelachtige situaties zijn beslist de scheidsrechter. Die mag voor alle overtredingen ten alle tijde een penalty toekennen.
 • Verder zijn de normale VOS- en KNVB-spelregels betreffende het voetbalspel van toepassing. Die gaan uit van vrolijkheid, eerlijkheid en een biertje na afloop.