Parkhaven-ontwikkeling

Naar aanleiding van de Parkhaven-ontwikkeling met de voorgenomen bouw van appartementen aan weerszijden van de Euromast is VOS sinds april 2019 betrokken in de consultatieronde van de gemeente Rotterdam. Daarin heeft VOS gemeend zich te moeten concentreren op de kwetsbare verkeersontsluiting van het Scheepvaartkwartier. Op aandringen van (onder meer) VOS is het oorspronkelijke plan van de gemeente om de ontsluitingsroute langs de Parkkade terug te brengen tot één rijbaan aangepast. Het dringende verzoek van VOS om zowel tijdens de twee tot vier jaar durende bouwfase, als na de oplevering verkeer in twee rijrichtingen langs de Euromast te handhaven is overgenomen in de uiteindelijke projectbeschrijving van de gemeente. VOS spant zich in om dit belang voor haar leden te behartigen.

Meer informatie is te vinden op de site: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkhaven/