Nieuw bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven

Hoog, hoger, hoogst: de plannen om in onze wijk een toren van 215 meter te bouwen waren al een tijdje bekend, maar in deze planvorming is een belangrijke stap gemaakt. Er is een bestemmingsplan ontwikkeld wat ter visie, inzage en commentaar/bezwaar is gegeven. Dit gaat over het hele plan aan de Houtlaan, inclusief een nieuwe invulling van het witte voormalige Nedlloyd hoofdkantoor. De ontwikkelaars van deze plannen (AM, Amvest) hebben voor u ook wat informatie. Maar heel eerlijk, op 010top.nl staat meer informatie, en een duidelijke foto van de maquette.

Op de site van de gemeente staat het hele plan: http://www.rotterdam.nl/gedemptezalmhavenontwerpbestemmingsplan. Mocht u als ondernemer iets van deze plannen vinden: tot 3 december kunt u uw zienswijzen indienen.

Omdat niet iedereen alle links aanklikt, ook u niet, hebben we de beknopte informatie van de gemeentelijke site hier voor u weergegeven:

“Het bestemmingsplan maakt een binnenstedelijke herontwikkeling mogelijk, waarbij wordt voorzien in de sloop van ongeveer 30.000 m2 verouderde kantoorruimte. De nieuwbouw zal bestaan uit maximaal 485 woningen, verdeeld over een woontoren van ca. 190 meter (met een architectonische afwerking tot circa 215 meter). Voor de hoogbouw biedt het bestemmingsplan tevens de flexibiliteit om een hotel te realiseren met maximaal 288 kamers. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal het aantal woningen dalen naar 375. Ten westen van deze toren zullen twee lagere woongebouwen van maximaal 70 meter worden gerealiseerd bovenop een onderbouw van 5 bouwlagen. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in max. 7.700m2 bruto vloeroppervlak aan commerciële ruimten, zoals maatschappelijke voorzieningen, cultuur- en ontspanning, kleinschalige bedrijfsactiviteiten, kantoren (max. 1.000 m2 per vestiging), horeca (max.1.000 m2) en detailhandel (max. 700 m2).

Dit bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, waarbij het bestemmingsplan “Scheepvaartkwartier” voor deze specifieke locatie is vernietigd.”