Monument aan de Maas

Het bestuur van de W.N. Rosestichting ijvert voor het oprichten van een monument. Deze man is één van de ontwerpers van het Nieuwe Werk. Dankzij de door hem gedicteerde 50 regels leven wij nu in een heerlijke wijk vol gemeentelijke monumenten, zijn we een beschermd stadsgezicht en is de historie bij ons zo tastbaar. De total kosten van het monument (€ 15.000) wordt door het nobele bestuur bij elkaar gehaald door middel van sponsoring. Als bedrijf kunt u uw gift overigens voor 150% aftrekken van uw belasting… Daarmee verdient u dus geld! Graag brengen we dit initiatief onder uw aandacht. Leest u ook bijgaande brief.wnrose2