Hoogwater… houden we het buitendijks droog?

We zitten buitendijks… En dat zullen we soms ook weten 🙂