2e ALV

2e ALV

Wanneer

22 maart 2023    
09:15 - 10:15

Reserveringen

Reserveren gesloten

Evenement type

Oproep voor een 2e ALV op 22 maart 2023 om 9.00 uur in Nul10.

Conform artikel 11 lid 1 van de statuten wordt er een nieuwe vergadering gehouden om de benoemingen van de bestuurders tijdens de ALV van 14 februari jl. te bekrachtigen.

 

 

De formele oproep:

—————————————————————————-

Rotterdam, 3 maart 2023

 

 

Geacht lid van de vereniging Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (“VOS”),

 

 

Op 14 februari jl. vond om 17:00 uur de jaarlijkse ALV van de VOS plaats. Op grond van artikel 11 lid 1 van de statuten van onze vereniging geldt dat een besluit tot benoeming van bestuursleden kan worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 

 

 

Indien tijdens de eerste vergadering niet aan het quorum voor de besluitvorming is voldaan, kan een tweede vergadering bijeen worden geroepen, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten tot benoeming. Bij deze roept het bestuur met inachtneming van de statutaire voorschriften een tweede vergadering uit. 

 

 

Op 22 maart 2023 om 9.15 uur zal krachtens artikel 11.1 een tweede ledenvergadering van de VOS plaatsvinden worden gehouden. De vergadering wordt gehouden in Restaurant Nul10, Westerstraat 39a te (3016 DG) Rotterdam. Het bestuur roept u op bij die ALV aanwezig te zijn!

 

 

Het onderwerp van de vergadering zal zijn:

Benoeming van Stijn van der Stap (DVAN advocaten) en Nathalie van Huet (AGIN Timmermans) tot bestuurslid. 

Wij zien u graag op 22 maart 2023 om 9.15 uur in Restaurant Nul10. 

 

 

Met vriendelijke groet,

Babise de Laive-Paasman

Secretaris VOS

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.