De stukken voor de ALV

meeting_2015_02_20_091645

Graag voorzien we u van alle benodigdheden voor onze ALV. Leest u de agenda, beziet u de stukken en bereid u terdege voor. En als u er echt niet bij kunt zijn, en ons de moeite van een nieuwe vergadering wilt besparen, tekent u de volmacht waarmee we onze nieuwe bestuursleden kunnen inhuldigen?