Borrel aan de Maas – You are invited

Met dit bericht zou de Societeits Commissie van KR&ZV De Maas de leden van de VOS willen uitnodigen voor de eerstvolgende vrijdagmiddagborrel op vrijdag 5 oktober aanstaande vanaf 17:00. Het thema is Oktoberfest, inzet is vooral een ontspannen vrijdagmiddagborrel met goede mensen.