Bijzondere kleine ALV, 12 april

Op donderdag 12 april is er een nieuwe ALV. Ondanks de unanieme toestemming van de ALV op 8 maart j.l. was er onvoldoende quorum. Daarmee was het niet mogelijk het nieuw ingetreden bestuur te bevestigen. In onze statuten is hierin voorzien door een nieuwe ALV uit te roepen.  Zie hier de officiële uitnodiging.

180328.oproeping ALV